دوره جدید کنفرانس

NEW-CONF

سخنرانان کلیدی

Keynote

چاپ رایگان 10 مقاله برتر کنفرانس علمی پژوهشی ،ISI,SCOPUS
پشتیبانی و پرسش از کارشناسان
ارتباط 24 ساعته از طریق ایمیل و پیامک
09120125011
دانلود مجموعه مقالات چهاردهمین دوره کنفرانس

15_book

عضویت در کمیته علمی و داوری کنفرانس

Committee

کمیته علمی همایش

Updating...

 

Professor. Bahman Moghimi
Professor
Department of Business,Economics and Management, University of Georgia,Tbilisi,Georgia
Dr. Mohammad Hossein Karim  Professor
Department of Resource Economics,Kharazmi University,Tehran,Iran
President ,Iran Rural Development Association
 Professor. Maia Amashukeli

 Professor

 Department of Business,Economics and Management, University of Georgia,Tbilisi,Georgia

 Professor. Shalva Dundua

Professor

 Department of Business,Economics and Management, University of Georgia,Tbilisi,Georgia

Professor. Alireza Karbasi

Professor

 Iranian Rural Development Association,Agricultural Economics Department,Ferdowsi University,Mashhad,Iran

Professor. Mahmud Daneshvar Kakhki

Professor

Member of the board of directors of the scientific association of regional development economics of Iran

Professor. Akbar Nikkhah

Professor

Chief Highly Distinguished Professor

Principal Distinguished Scientist for Dairy-Beef
Industries Ferdows Pars Agri-Livestock Holding Co.Mostazafan Foundation,Tehran,Iran

Professor. Mahmoud Houshmand

Professor

Member of the board of directors of the scientific association of regional development economics of Iran

 Dr. Mariam Janjaria

Assistant Professor

 Department of Business,Economics and Management, University of Georgia,Tbilisi,Georgia

Dr.Mehdi Hossein Pour

Assistant Professor

Department of Management and Entrepreneurship, Razi University of Kermanshah

 Dr. Seyed Ali Hosseini Yekani

 Associate Professor

Educational group Agricultural Economics University of Agricultural Sciences and Natural Resources of Sari

Dr. Abdul Reza Rukn al-Din Eftekhari

Associate Professor

Iranian Rural Development Association,Development of rural tourism,Tarbiat Modares University,Tehran,iran

Dr. Mostafa Jafari

Associate Professor

Department of management,Faculty of humanity sciences,University of Zanjan,Iran

Dr. Habib Aghajani

Associate Professor

Department of Economic Development and Planning,University of Tabriz,Tabriz,Iran

Dr. Hossein Asgharpur

Associate Professor

 Faculty of Economic,Management and Commerce,University of Tabriz,Tabriz,Iran

Dr. Hassan Ali Aghajani

Associate Professor

Faculty of Economics and,Administration,University of Mazandaran,Mazandaran,Iran

Dr. Vahid Riahi

Associate Professor

Department of Geography,Kharazmi University,Tehran,Iran

Member of Iranian Rural Development Association

Dr. Seyyed Ahmad Hashemi 

Associate Professor

Curriculum development ,Head of Azad University of Lamerd Unit,Lammerd,Iran

Dr. Abbas Gholtash

Associate Professor

in Curriculum Studies,Faculty of Educational Sciences and Psychology,Marvdasht Branch,Islamic Azad University,Marvdasht,Iran

Dr. Roya Aleemran

Associate Professor

Head of Faculty of Management,Economics and Accounting,Tabriz University,Tabriz,Iran

 Dr. Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri

Associate Professor

Deputy of Research and Technology,Faculty of Administrative and Economic Sciences,,Ferdowsi University,Mashhad,Iran

 Dr. Hamideh Esnaashari

Assistant Professor

 Department of Finance and Accounting, Shahid Beheshti University(SBU),Tehran,Iran

 Dr. Mohammad Sayadi

Assistant Professor

 Department of Energy and resources economics,Kharazmi University,Tehran,Iran

 Dr. Alireza Koushkie jahromi

Assistant Professor

 Faculty of Management and Accounting,University,Allameh Tabatabaei
Tehran,Iran

 Dr. Mostafa Jafari

Assistant Professor

 Department of management,Faculty of humanity  sciences,University of Zanjan, Zanjan,Iran

 Dr. Majid Feshari

Assistant Professor

 Department of General economics,Kharazmi University,Tehran,Iran

Dr.Taghi Ebrahimi Salari

Assistant Professor

 Head of the Association for Regional Development Economics of Iran,Department of Economics,Faculty of Administrative and Economic Sciences

Dr.Sajjad Salehi Kordabadi

Assistant Professor

Government Management - Human Resources Management, Islamic Azad University, Rasht Branch

Dr. Mohammad Homani Farahani

Assistant Professor

  of Economics and Faculty Member of Islamic Azad University,Maku Branch

Dr. Jan Ali Behzadnasab

Assistant Professor

 of Geography and Rural Planning Research Group Manager Agricultural Planning, Economic and Rural Development Research Institute(APERDRI)
Ministry of Agriculture-Jahad

Dr. Seyyed Mehdi Mostafavi

Assistant Professor

 Member of the board of directors of the scientific association of regional development economics of Iran

Dr. maryam farhadi

Assistant Professor

 Accounting and Management,Islamic Azad University Mobarakeh Branch,Mobarakeh,Iran

Dr. Massoumeh Mohtaram

Assistant Professor

 Education Management,Shiraz university,Shiraz ,Iran

Dr. Mohammad Mollani Aqdam

Assistant Professor

  Department of Industrial Engineering,Islamic Azad University of Ayatollah Amoli,Amol,Iran

Dr. Hamid Amirnejad

Assistant Professor

 Department Economic,University of Agricultural Sciences and Natural Resources Sari,Sari,Iran

Dr. Davood Jafari Serast

Assistant Professor

DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF BU-ALI SINA,Hamedan,Iran

Dr. mohammad rahmani

Assistant Professor

Faculty of Management and Accounting,Bu-Ali Sina University,Hamedan,Iran

Dr. Vahid khashei

Assistant Professor

Faculty member of Management and Accounting,Allame Tabatabai University ,Tehran,Iran

Dr.norollah salehi asfiji

Assistant Professor

Department Economic Sciences,Faculty Management and Economics,Shahid Bahonar university,Kerman,Iran

Dr. Peyman motaqi

Assistant Professor

Faculty of Management,qom university,qom,Iran

Dr. Majid Nili Ahmad Abadi

Assistant Professor

Faculty of Management and Economics,,qom university,qom,Iran

Dr. Elham Khajehpour

Assistant Professor

Faculty Agriculture Department Agricultural Economy,Shahid Bahonar university,Kerman,Iran

Dr. Alireza Moghaddam

Assistant Professor

Faculty of Economics,Management and Administrative Sciences,Semnan University,Semnan,Iran

Dr. Azimollah Zarei

Assistant Professor

Faculty of Economics,Management and Administrative Sciences,Semnan University,Semnan,Iran

Dr. Arman Bahari

Assistant Professor

Sistan and Baluchestan University, Faculty of Industry and Mine (Khash), Sistan and Baluchestan, Iran

Dr. Ali Hossein

 Ostadzad

Assistant Professor

faculty member of university of Larestan, Lar, Iran

Dr.sefatollah rahmani

Assistant Professor

Head of Economic and Social Research Group

Dr. Bahare Banitalabi dehkordi

Assistant Professor 

Faculty Member of Islamic Azad University, Branch

Dr. Abbas Sheikh Aboumasoudi

 

Assistant Professor

Department of Industrial Engineering , Najafabad Branch , Islamic Azad University, Najafabad , Iran 
 

 Dr. Ali Sheikh Aboumasoudi

Assistant Professor

Department of Industrial Engineering, Lenjan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
 

Dr.Mahdi Dehghani Soltani  

Assistant Professor

Postdoctoral of Business management, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

Dr.Emad Rezaei

Assistant Professor
Head of the Department of Accounting Malayer Branch, University, Malayer, IRAN

Dr.Farshid Ahmadi Farsani

Assistant professor

of accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran

Dr. Elmira Emsia

Assistant Professor

Accounting Department, AIU University

Dr.Salehnia Narges

Assistant professor

of Energy Economics
Ferdowsi University of Mashhad
Faculty of Economics and Administrative Sciences

 


مدیریت و اقتصاد دو مفهومی هستند که در پیشرفت همه جانبه نقش بسزایی دارند و می بایست با نگاهی عمیق تر این دو را کنار هم قرار داد تا به تدابیر ارزنده و راهگشا در توسعه دست یافت و ایجاد چنین نگاهی به هم افزایی و هم اندیشی و همگرایی نیاز دارد که یکی از بهترین ابزار تحقق آن برگزاری کنفرانسهای علمی پژوهشی است که به عنوان موتور محرک رویدادهای بزرگ علمی و تحولات فناورانه به شمار می روند.
یکی از اهداف دیگر این رویداد ارائه راهکارهای نوین جهت جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و توسعه زیر ساخت ها ، با تکیه بر اصول مدیریتی و ترفندهای اقتصادی، جهت اشتغال زایی و کارآفرینی است.
پشتیبانی آنلاین از طریق واتساپ

پژوهشگران گرامی؛ پاسخگوی سوالات شما عزیزان از طریق واتساپ هستیم !


جهت ارسال پیام در واتساپ اینجا کلیک نمائید !